bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w godzinach normalnej ordynacji z jednoczesnym świadczeniem dyżurów medycznych w Zespole Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii. Jeden kontrakt.

Wersja z dnia: 17.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wyniku