bip.gov.pl

Wersje archiwalne: PRZETARG W TRYBIE PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO NA: DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI 11m² USYTUOWANEJ NA PARTERZE W HOLU GŁÓWNYM BLOKU A, Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PUNKTU SPRZEDAŻY WYROBÓW CUKIERNICZYCH I GARMAŻERYJNYCH

Wersja z dnia: 05.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: zmaian tytułu