bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Zamówienie uzupełniające do realizowanego zamówienia podstawowego objętego umową nr 137/2015 z dnia 24.09.2015 r., na zakup Infrastruktury Sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI w projekcie ,,E-zdrowie dla Mazowsza\" MSB/ZWR/18/04/2016

Ta wiadomość nie była zmieniana