bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/55/09/2016

Wersja z dnia: 30.09.2016
Powód wprowadzenia zmian: publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Wersja z dnia: 30.09.2016
Powód wprowadzenia zmian: PUBLIKACJA ROZSTRZYGNIECIA

Wersja z dnia: 30.09.2016
Powód wprowadzenia zmian: PUBLIKACJA INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

Wersja z dnia: 30.09.2016
Powód wprowadzenia zmian: PUBLIKACJA ODPOWIEDZI

Wersja z dnia: 30.09.2016
Powód wprowadzenia zmian: XXXXX

Wersja z dnia: 30.09.2016
Powód wprowadzenia zmian: PUBLIKACJA ZMIANY OGLOSZENIA

Wersja z dnia: 30.09.2016
Powód wprowadzenia zmian: PUBLIKACJA TERMINU ZALECANEJ WIZJI LOKALNEJ