bip.gov.pl

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 2 kontrakty

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o.