bip.gov.pl

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie okulistyki - wykonywanie zabiegów witreoretinalnych (max 5 zabiegów w miesiącu) w Zespole Oddziałów Okulistyki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszaw

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o.