bip.gov.pl

PRZETARG - DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI 12.50 m² ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA PARTERZE BLOKU „A” Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE KIOSKU Z PRODUKTAMI SPOŻYWCZYMI

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr ..
Prezesa Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Warszawie Sp. z o.o. z dnia ......................... 2012 r.

Mazowiecki Szpital Bródnowski
w WARSZAWIE Spółka z o.o.
WARSZAWA UL. KONDRATOWICZA 8


OGŁASZA PRZETARG PROWADZONY
W TRYBIE PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO NA
DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI 12.50 m²
ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA PARTERZE BLOKU „A”
Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE KIOSKU Z
PRODUKTAMI SPOŻYWCZYMI

1. Opis warunków przetargu można uzyskać w Dziale Zabezpieczenia Gospodarczego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp z o.o. ul. Kondratowicza 8 w Warszawie, tel. 22 326- 52-42 pokój 138 blok C, poziom -1.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w Opisie Warunków Przetargu.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest pracownik Działu Zabezpieczenia Gospodarczego Pani Ewa Piłatowicz tel. 22 326 52 42 w godzinach 10.ºº—12.ºº.

4. Postępowanie prowadzone będzie na zasadach określonych w Opisie Warunków Przetargu oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. Oferent przystępujący do przetargu będzie zobowiązany złożyć ofertę zgodnie z Opisem Warunków nie podlegającą negocjacji.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3000,00 zł (trzy tysiące zł) w formie ( gotówki, przelewu) na konto Szpitala, nie później niż do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

7. Miejsce składania ofert – Dziennik Podawczy Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp z o.o, ul. Kondratowicza 8, pokój 26 blok A.

8. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp z o.o, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, oraz zakończenie procedury bez wyboru którejkolwiek z ofert.

9. Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2013 roku o godz. 10.ºº.

Załączniki:

Formularz ofert-sklep spożywczy

Opis warunków przetargu- sklep spożywczy 2013

Umowa najmu - projekt na sklep spozywczy

Opublikował: Małgorzata Ziemska
Publikacja dnia: 19.02.2013
Dokument oglądany razy: 1742