bip.gov.pl

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej w godzinach normalnej ordynacji z jednoczesnym świadczeniem dyżurów medycznych w Zakładzie Diagnostyki Ob

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o.