bip.gov.pl

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 3 lekarzy specjalistów otolaryngologii w godzinach normalnej ordynacji z jednoczesnym świadczeniem dyżurów medycznych w Zespole Oddziałów Otolaryngologii oraz w Poradni Otolaryngologicznej Mazowiec

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o.