bip.gov.pl

Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. ”Termomodernizacja budynku A Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego – etap II”

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dział Inwestycji

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. ”Termomodernizacja budynku A Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego – etap II” realizowanego w ramach Priorytetu IV „ Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka”, zgodnie z art. 4 pkt. 8 – Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907,984,1047,1473 oraz z 2014r. poz.423)(stan na dzień 16 kwietnia 2014r.) do dnia 01.07.2015r.

Załączniki:

Formularz_ofertowy

Zalacznik_nr_1_wzory_tablic

Zalacznik_nr_2

Zapytanie_ofertowe

Protokół z otwarcia ofert

Opublikował: Adam Hetmański
Publikacja dnia: 24.06.2015
Dokument oglądany razy: 851