bip.gov.pl

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o.