bip.gov.pl

Przetarg na dzierżawę pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie punktu sprzedaży i serwisu aparatów słuchowych

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator:

w WARSZAWIE Spółka z o.o.
WARSZAWA UL. KONDRATOWICZA 8

OGŁASZA PRZETARG
W TRYBIE PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO NA:

„DZIERŻAWĘ POMIESZCZENIA O POWIERZCHNI 25.00 m²
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA I PIĘTRZE BLOKU „A”
Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PUNKTU SPRZEDAŻY
I SERWISU APARATÓW SŁUCHOWYCH ORAZ BEZPŁATNEJ
OBSŁUGI PACJENTÓW PORADNI I SZPITALA W
ZAKRESIE BADANIA SŁUCHU”

1. Opis warunków przetargu można uzyskać w Dziale Zabezpieczenia Gospodarczego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp z o.o. ul. Kondratowicza 8 w Warszawie, tel. 22 326- 52-42 pokój 138 blok C, poziom -1.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w Opisie Warunków Przetargu.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest pracownik Działu Zabezpieczenia Gospodarczego Pani Ewa Piłatowicz tel. 22 326 52 42 w godzinach 10.ºº—12.ºº.

4. Postępowanie prowadzone będzie na zasadach określonych w Opisie Warunków Przetargu oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. Oferent przystępujący do przetargu będzie zobowiązany złożyć ofertę zgodnie z Opisem Warunków nie podlegającą negocjacji.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3000,00 zł (dwa tysiące zł) w formie ( gotówki, przelewu) na konto Szpitala, nie później niż do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

7. Miejsce składania ofert – Dziennik Podawczy Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp z o.o, ul. Kondratowicza 8, pokój 26 blok A.

8. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp z o.o, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, oraz zakończenie procedury bez wyboru którejkolwiek z ofert.

9. Termin składania ofert upływa w dniu 05.03.2013 roku o godz. 10ºº.

Załączniki:

Formularz
Opis warunków
Projekt umowy

Opublikował: Paweł Świerczyński
Publikacja dnia: 21.02.2013
Dokument oglądany razy: 1278