bip.gov.pl

Oferta konkursowa na 3 kontrakty dla anestezjologów.

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o.

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert obejmujący:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o.

Przujmujący zamówienie przewiduje przyjęcie 3 osób  - 3 kontrakty z określonymi kwalifikacjami zawodowymi:

- lekarz medycyny posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.


Ogłoszenie konkursu ofert.

Regulamin przeprowadzania kokursu ofert.

Projekt umowy.

Karta Ewidencji Usług Anestezjologicznych.

Formularz oferty konkursowej.

Ogłoszenie wyniku konkursu.

Opublikował: Milena Pawlik
Publikacja dnia: 17.03.2016
Dokument oglądany razy: 1058