bip.gov.pl

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy przebudowy systemu parkingowego.

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Warszawa ul. Kondratowicza 8 , poszukuje wykonawcy systemu parkingowego, który składać się będzie z :


1. Parkingu płatnego posiadającego :
   a. 2 tory wjazdowe i 2 tory wyjazdowe - 4 szlabany
   b. Jeden tor jest przeznaczony dla karetek oraz pracowników szpitala
posiadających prawo parkowania na terenie a drugi jest przeznaczony dla
osób korzystających z parkingu odpłatnie
   c. Pobór opłat za korzystanie z parkingu płatnego - ręczny
2. Parkingu wewnętrznego przeznaczonego dla pracowników posiadających prawo parkowania na terenie oraz dostawców - jeden tor wjazdowy ale można zastosować 2 szlabany.
3. Szlabany powinny być wyposażone w sygnalizację świetlną informującą o możliwości lub zakazie wjazdu
4. Konstrukcja szlabanów powinna umożliwiać ich bezawaryjną pracę w różnych warunkach atmosferycznych
Oczekujemy rozwiązań , które pozwolą na automatyzację identyfikacji pracowników upoważnionych do korzystania z parkingu ( identyfikacja podczas wjazdu i wyjazdu pracownika na i z terenu Szpitala uruchamiająca szlaban oraz podczas postoju na placu parkingowym ). System powinien dawać możliwość odczytania godzin wjazdu i wyjazdu pracowników z parkingu.
Wszystkich zainteresowanych instalacją systemu parkingowego w naszym Szpitalu prosimy o składanie ofert, które będą zawierały :
1. Wykaz urządzeń jakie są częścią składową systemu
2. Cenę za dostarczenie urządzeń i ich montaż. Cena powinna zawierać identyfikatory dla min. 600 pojazdów
3. Sposób zapłaty oraz wymagany termin płatności faktur
4. Czas potrzebny na realizację zadania
5. Okres udzielanej gwarancji
6. Informacja o czasie reakcji serwisu oraz cenach standardowych usług takich jak przeglądy, opłaty licencyjne, cena identyfikatora oraz o cenach typowych podzespołów jak : ramię szlabanu, drukarka biletów itd.


Oferty w zalakowanych kopertach, można składać do dnia 11 maja 2016 roku włącznie , w kancelarii Szpitala budynek A pokój 31 w godzinach 7.30 do 15.00 , z zaznaczeniem OFERTA PRZEBUDOWY SYSTEMU PARKINGOWEGO


W przypadku pytań prosimy kontaktować się w formie pisemnej z panem Jerzym Stadnickim e-mail: j. stadnicki@brodnowski.pl

Oferta przebudowy systemu parkingowego.

Opublikował: Milena Pawlik
Publikacja dnia: 28.04.2016
Dokument oglądany razy: 1283