bip.gov.pl

Oferta konkursowa na 1 kontrakt dla lekarza ortopedy

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o.

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o.

o g ł a s z a k o n k u r s  o f e r t:
obejmujący:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w godzinach normalnej ordynacji z jednoczesnym świadczeniem dyżurów medycznych w Zespole Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji oraz w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o.

Załączniki:

Ogłoszenie

regulamin

projekt umowy

formularz oferty

Ogłoszenie wyniku konkursu.

Opublikował: Milena Pawlik
Publikacja dnia: 02.05.2016
Dokument oglądany razy: 908