bip.gov.pl

Oferta konkursowa dotycząca konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

Dział Zabezpieczenia Eksploatacyjnego i Inwestycji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na konserwację n/w urządzeń przez okres 12 miesięcy. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, budynek „C” , n/p, pokój 132C za potwierdzeniem odbioru, w nieprzekraczalnym terminie do 04.05.2016 roku do godziny 12:00.


Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze
1. BerlinerLuft VarioCond RXL4SHyg - R407C 10,5 kg – 9 szt.
2. BerlinerLuft RXL-BG9Hyg R407C – 15 kg - 2 szt.
3. Cloint MHA/K151 – R410 – 12 kg – 2 szt.
4. Agregat wody lodowej MR Clivent ME71 R407C – 8 kg - 1 szt.
5. Agregat wody lodowej Emicon MEH422K R407C – 80 kg – 2 szt.
6. Agregat Wody Lodowej VC260H-ZP-IMA R410 – 40 kg – 1 szt.
7. CHIGO RF12GX1W/FM R407C -3 kg – 2 szt.
8. KCC KA567 - R407A -6,5 kg - 1 szt.
9. Lenox TPA04854N41M – R410A – 5,3 kg – 1 szt.
10. KWHC40002A –R407C- 20,5 kg – 1 szt.
11. Lenox TSA04834N41M – R410A- 3,4 kg -1 szt.
12. Lenox HM51NO – R410A- 3,5 kg – 1 szt.
13. Emicon MCE 361K – R407C – 6Kg – 1 szt.
14. Emerson M25VA001 BG2011PO – R407C – 10,5 kg – 1 szt.
15. Emerson PX031DA1363D6311 – R410A – 12,5 kg – 1 szt.
16. MDV MOV48CN2 – R407C – 3,7 kg- 1 szt.
17. EC-4 EuroCond – chłodzenie agregat wody lodowej poz. 5 – 6 szt.
18. EC-9 EuroCond - chłodzenie agregat wody lodowej poz. 5 – 1 szt.
19. ECS-2 - chłodzenie agregat wody lodowej poz. 5 – 1 szt.
20. ECS-1 - chłodzenie agregat wody lodowej poz. 5 – 2 szt.
21. DS VI F7/G4-X-HW.3 - chłodzenie agregat wody lodowej poz. 5 – 1 szt.
• Około 120 szt. klimatyzatorów typu Split nie zarejestrowanych w CRO
• Około 30 szt. Lodówek i zamrażarek nie zarejestrowanych w CRO


Wymagania :
Wykonawca posiada aktualny certyfikat UDT w zakresie F-gazy w kategorii minimum w grupie I. Wykonawca zagwarantuje utrzymanie urządzeń w ciągłej sprawności eksploatacyjnej, zapewni niezawodność i bezpieczeństwo ich funkcjonowania, sprawdzanie stanu technicznego urządzeń i stanu ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej. Dodatkowo do jego obowiązków będzie należało wykonywanie niezbędnych regulacji wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przeglądu urządzeń klimatyzacji i lodówek z częstotliwością wymaganą przez producenta nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

Informacja o wyniku konkursu.

Opublikował: Milena Pawlik
Publikacja dnia: 27.04.2016
Dokument oglądany razy: 993