bip.gov.pl

Konkurs ofert obejmujący sprawowanie opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o.

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert obejmujący:


Sprawowanie opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie
przez

1. dwóch lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej – 2 kontrakty;
2. jednego lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub posiadającego specjalizację I° w dziedzinie chorób wewnętrznych – 1 kontrakt;
3. jednego lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – 1 kontrakt;
4. 3 lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarzy będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu po ukończonym 3-cim roku – 3 kontrakty,

Ogłoszenie konkursu ofert.

Projekt umowy - 3 kontrakty.

Formularz oferty konkursowej - 3 kontrakty.

Projekt umowy - 4 kontrakty.

Formularz oferty konkurswej - 4 kontrakty.

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert.

WYNIK

Opublikował: Adam Hetmański
Publikacja dnia: 18.05.2016
Dokument oglądany razy: 901