bip.gov.pl

Nie podlegające ustawie przetargu \\\\\\\\\\\\\\\\Dzierżawę powierzchni usytuowanej na parterze w holu głównym bloku A z przeznaczeniem na prowadzenie punktu sprzedazy wyrobów spożywczych , cukierniczych i garmażeryjnych

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: