bip.gov.pl

Oferta konkursowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjaliste w dziedzinie neontologii w godzinach normalnej ordynacji z jednoczesnym świadczeniem dyżurów medycznych w Zespole Oddziałów neonatologii oraz w Poradni Neonatologicznej

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski