bip.gov.pl

konkurs nawykonywanie zadań Zakładowego Koordynatora Świadczeń Zdrowotnych SOR oraz współuczestniczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z ograniczoną o

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski