bip.gov.pl

Konkurs ofert na wykonywanie badań diagnostycznych przez lakarza w godzinach normalnej ordynacji z jednoczesnym świadczeniem dyżurów medycznych w Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Ultrasonograficznej i Mammografii, Jeden Kontrakt

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski