bip.gov.pl

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w godzinach normalnej ordynacji z jednoczesnym świadczeniem dyżurów medycznych w Zespole Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortope

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski