bip.gov.pl

konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i oceny badań pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) dla pacjentów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski