bip.gov.pl

Konkurs na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dia 31 grudnia 2017 r.

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie ogłasza konkurs na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dia 31 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie konkursu

Opublikował: Radosław Kapusta
Publikacja dnia: 02.06.2017
Dokument oglądany razy: 657