bip.gov.pl

Zastępca Kierownika Działu Funduszy Europejskich i Badawczo-Rozwojowych

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator:

Mazowiecki Szpital Bródnowski

w Warszawie Sp. z o.o.

poszukuje kandydata na stanowisko:

Zastępca Kierownika Działu Funduszy Europejskich
i Badawczo-Rozwojowych

Wymagania:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane dodatkowo studia podyplomowe,
- co najmniej 5 doświadczenie w rozliczaniu funduszy unijnych,
- doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem w obszarze funduszy unijnych,
- doskonałe zdolności analityczne,
- doświadczenie w projektach zarządzanych metodyką Prince2,
 - doświadczenie w monitoringu i sprawozdawczości w obszarze funduszy unijnych,
- znajomość bieżących przepisów i wytycznych w zakresie realizacji projektów unijnych i kwalifikowalności wydatków  (umiejętność ich zastosowania w praktyce),
- doświadczenie w obszarze ewaluacji funduszy pomocowych,
- doskonałe zdolności organizacyjne,
- rzetelność, dokładność, kreatywność, samodzielność,
- umiejętność pracy w stresie,
- doskonała znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programu Power Point,
- znajomość języka angielskiego.


Oferujemy:
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
- zatrudnienie w wymiarze 1 etatu,
- atrakcyjne warunki pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego.


Podstawowe obowiązki:
- obsługa administracyjna projektów, przygotowanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności, sprawozdań  - finansowych z realizacji projektów zgodnie z harmonogramem,
- monitorowanie poziomu realizacji wskaźników projektu,
- udział w rozliczaniu merytorycznym i finansowym realizowanych projektów,
- weryfikacja wydatków i opisywanie dokumentów finansowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem,
- rozliczanie zaangażowania personelu w projektach unijnych pod kątem przygotowywania zestawień na potrzeby działu księgowego,
- odpowiedzialność za wewnętrzną ewaluację zadań,
- ścisła współpraca z komórkami Szpitala odpowiedzialnymi za prawidłową realizację finansowo-kadrową projektów,
- monitoring wykonania budżetów projektów,
- poszukiwanie nowych źródeł finansowania projektów.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji do dnia 26.04.2018 r. z dopiskiem „Zastępca Kierownika Działu FEBR” na adres d.wolodkowicz@brodnowski.pl .

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.


W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Opublikował: Rafał Kowalewski
Publikacja dnia: 19.04.2018
Dokument oglądany razy: 371