bip.gov.pl

Rozeznanie rynku – przeprowadzane w celu oszacowania wartości zamówienia dotyczącego wyboru trenerów pracy i doradcy zawodowego w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Trener pracy i Doradca zawodowy
w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”
Niniejsze szacowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi zobowiązania Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. do zawarcia umowy.
Przedmiotem szacowania są usługi trenerów pracy i doradcy zawodowego w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Usługi trenera pracy
Wykonywane czynności polegały będą na:
1) Współpracy z uczestnikami programu w celu podjęcia oraz utrzymania przez nich pracy na rynku pracy;
2) Współprowadzeniu warsztatów umiejętności społeczno-zawodowych dla uczestników programu w Punktach Konsultacyjno Doradczych w Dzielnicy Targówek;
3) Angażowaniu kandydatów do zatrudnienia wspomaganego zarówno w zakresie informacji jak i bezpośredniego działania prowadzącego do zatrudnienia;
4) Przygotowywaniu kandydatów do bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą;
5) Nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z pracodawcami;
6) Indywidualnej pracy z klientem na stanowiskach pracy oraz poza nim;
7) Miejsce pracy: Punkt Konsultacyjno Doradczy oraz praca w terenie (teren Warszawy);
8) Stałej współpracy i kontakcie z zespołem trenerów pracy, doradcami zawodowymi oraz Doradcami ds. Zdrowienia i Wsparcia.

Proszę o podanie ceny jednostkowej za 1 godzinę usługi (brutto) przy założeniu średniego czasu pracy 126 godzin w miesiącu i czasu realizacji zamówienia do 30 listopada 2020 r.

Usługi doradcy zawodowego
Wykonywane czynności polegały będą na:
1) Prowadzeniu indywidualnych konsultacji doradczych dla beneficjentów programu
w Dzielnicy Targówek;
2) Współpracy z beneficjentami celem podjęcia aktywności zawodowej;
3) Tworzeniu profili zawodowych na podstawie informacji dotyczących kwalifikacji
i doświadczeń zawodowych, zasobów edukacyjnych oraz innych zasobów beneficjentów;
4) Tworzeniu indywidualnej ścieżki zdobycia zatrudnienia;
5) Współprowadzeniu warsztatów umiejętności społeczno – zawodowych dla beneficjentów programu w Punktach Konsultacyjno Doradczych;
6) Udzielaniu beneficjentom wszechstronnej informacji dotyczącej skorzystania z usługi zatrudnienia wspomaganego.

Proszę o podanie ceny jednostkowej za 1 godzinę usługi (brutto) przy założeniu średniego czasu pracy 53 godzin w miesiącu i czasu realizacji zamówienia do 30 listopada 2020 r.

Proszę o przesłanie informacji zwrotnej do dnia 07.05.2018r. do godz. 16.00 na adres: d.wolodkowicz@brodnowski.pl

Opublikował: Adam Hetmański
Publikacja dnia: 19.04.2018
Dokument oglądany razy: 346