bip.gov.pl

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. poszukuje dostawcy usługi służącej do komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcą zgodnie z ustawą PZP

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. poszukuje dostawcy usługi służącej do komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcą zgodnie z ustawą PZP oraz przepisami dotyczącymi przesyłania oświadczeń, w tym JEDZ (jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia).

Zwracam się uprzejmą prośbą o ofertę na wyżej wymienioną usługę w formie wypełnionego poniższego formularza.

FORMULARZ_OFERTOWY

Oferty proszę przesyłać na adres e-mail: IT@BRODNOWSKI.PL

Opublikował: Adam Hetmański
Publikacja dnia: 19.04.2018
Dokument oglądany razy: 547