bip.gov.pl

Rozeznanie rynku dotyczy usługi polegającej na świadczeniu usług w zespole Doradców ds. zdrowia i wsparcia (profesjonalistów) przez osoby z doświadczeniem choroby psychicznej w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierani

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP.

Rozeznanie rynku dotyczy usługi polegającej na świadczeniu usług w zespole Doradców ds. zdrowia i wsparcia (profesjonalistów) przez osoby z doświadczeniem choroby psychicznej w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegać na świadczeniu usług w zakresie bezpośredniej pracy z uczestnikami projektu, tj. m.in. motywowanie uczestników do angażowania się w przygotowywanie i realizację Indywidualnych Planów Zdrowienia i Wsparcia; dzielenie się własnymi doświadczeniami w zakresie radzenia sobie z objawami choroby psychicznej, wykorzystania placówek leczniczych oraz działania leków; dzielenie się doświadczeniem z korzystania z niemedycznych programów wsparcia; udzielanie wsparcia informacyjnego i emocjonalnego w trakcie realizacji Indywidualnych Planów; udzielanie konsultacji członkom rodzin.


Proszę o podanie ceny jednostkowej za 1 godzinę usługi (brutto) przy założeniu średniego czasu pracy 20 godzin/ miesiąc i czasu realizacji zamówienia do 30 listopada 2020 r.

Proszę o przesłanie informacji zwrotnej do dnia 13.08.2018r. do godz. 10.00 na adres: d.wolodkowicz@brodnowski.pl


Informacje te niezbędne są do oszacowania wartości zamówienia.

Opublikował: Adam Hetmański
Publikacja dnia: 09.08.2018
Dokument oglądany razy: 449