bip.gov.pl

konkurs ofert o sprawowanie opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. zoo ogłasza konkurs ofert na sprawowanie opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez:

 I. Lekarza specjalistę udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie SOR z jednoczesnym pełnieniem funkcji lekarza Koordynującego zgodnie z zapisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tj. lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, chorób wewnętrznych i hipertensjologii, medycyny ratunkowej, – 1 kontrakt
II. Lekarza specjalistę udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie SOR zgodnie z zapisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tj. lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, chorób wewnętrznych i hipertensjologii, medycyny ratunkowej, – 6 kontraktów;

Ogłoszenie konkursu ofert

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert

Formularz oferty konkursowej

Wzór umowy I

Wzór umowy II

Ogłoszenie wyników konkursu

Opublikował: Katarzyna Stencel
Publikacja dnia: 14.05.2020
Dokument oglądany razy: 252