bip.gov.pl

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. poszukuje lekarza do pracy w projekcie „Wady kręgosłupa wśród dzieci – działania na rzecz poprawy stanu zdrowia młodych mieszkańców województwa mazowieckiego”

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. poszukuje lekarza do pracy w projekcie „Wady kręgosłupa wśród dzieci – działania na rzecz poprawy stanu zdrowia młodych mieszkańców województwa mazowieckiego”
nr RPMA.09.02.02-14-d630/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie lekarza w celu świadczenia usług zdrowotnych na rzecz dzieci w wieku 6-12 lat (I-VI klasa szkoły podstawowej): 150 uczestników w ramach projektu. Zadaniem Wykonawcy będzie kwalifikacja uczestników do projektu, przeprowadzenie badań początkowych, w połowie interwencji oraz końcowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/12307

Opublikował: Radosław Kapusta
Publikacja dnia: 19.10.2020
Dokument oglądany razy: 62