bip.gov.pl

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

 Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w godzinach normalnej ordynacji z jednoczesnym świadczeniem dyzurów medycznych w Zespole Oddziałów Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej i Rehabilitacji oraz w Poradni Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej- 1 kontrakt

Ogłoszenie konkursu ofert

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert

Formularz oferty konkursowej

Wzór umowy

Ogłoszenie wyników konkursu

Opublikował: Katarzyna Stencel
Publikacja dnia: 19.10.2020
Dokument oglądany razy: 70