bip.gov.pl

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert obejmujący sprawowanie opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez:

 I. Lekarza specjalistę udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie SOR zgodnie z zapisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tj. lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, chorób wewnętrznych i hipertensjologii, medycyny ratunkowej 1 kontrakt od dnia 14.11.2020r

II.Lekarza specjalistę udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie SOR zgodnie z zapisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tj. lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, chorób wewnętrznych i hipertensjologii, medycyny ratunkowej – 1 kontrakt od dnia 01.12.2020r

Ogłoszenie konkursu ofert

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert

Formularz oferty konkursowej

Wzór umowy

Ogłoszenie wyniku konkursu

Opublikował: Katarzyna Stencel
Publikacja dnia: 29.10.2020
Dokument oglądany razy: 85