bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 21.01.2021, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie zmian

Kontenerowy generator tlenu medycznego z wyposażeniem

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Województwo Mazowieckie, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa

Teresa Maria Bogiel – Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, działając w ramach uchwały 1064/147/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.„ Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS – CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” z późniejszymi zmianami oraz z uwzględnieniem art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.).
zaprasza do składania ofert na dostawę;
- kontenerowy generator tlenu medycznego z systemem napełniania butli,
- butla 2 L.- 150 szt., butla 10 L- 150 szt., butla 40L- 70 szt.
- reduktor do butli z rotametrem i przepływomierzem – 200 szt.,
- reduktor butlowy do tlenu z rotametrem i przepływomierzem z możliwością podłączenia respiratora (szybkozłącze) – 70 szt.
wg. załącznika nr 1 do dnia 05.02.2021r do godz. 15.30.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Województwo Mazowieckie, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,
w imieniu którego na podstawie uchwały 1064/147/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2020 r. działa Teresa Maria Bogiel – Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

ADRES DOSTAWY:
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. (MSB), ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa,
tel. 022 326 53-39, 022 326-59-59,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Kody CPV: 24111500-0,24111900-4,42123100-81, L2123600-3

Zapytanie ofertowe

Załącznik

Opublikował: Radosław Kapusta
Publikacja dnia: 21.01.2021
Dokument oglądany razy: 57