bip.gov.pl

Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i oceny badań diagnostyki onkologicznej – badania pozytonowej tomografii emisyjnej PET wykonywanych w pracowniach Przyjmującego Zamówienie .

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Biuro ds. Organizacji i Marketingu Świadczeń Opieki Zdrowotnej