bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 01.01.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Szpital z certyfikatem ISO

Wojewódzki Szpital Bródnowski otrzymał długo oczekiwany certyfikat systemu zarządzania jakością, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 w pełnym zakresie działalności medycznej. Audit certyfikujący placówka przeszła z pozytywnym wynikiem już w sierpniu 2007 r.

      

Certyfikat wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA i przez firmę IQNet (na zagranicę) poświadcza zgodność z normą implementacji i utrzymywania szpitalnych systemów zarządzania jakością w zakresie usług medycznych podstawowej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, stacjonarnego lecznictwa zamkniętego oraz otwartego, rehabilitacji, diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i rentgenodiagnostyki oraz udzielania świadczeń w zakresie pomocy doraźnej i transportu sanitarnego. Okres ważności certyfikatu upływa 20 sierpnia 2010 r.

Aktualności

Konkurs ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów.

30.05.2011
Konkurs ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w ramach dyżurów w zakresie rentgenodiagnostyki, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Szpital z certyfikatem ISO

18.12.2009
Wojewódzki Szpital Bródnowski otrzymał długo oczekiwany certyfikat systemu zarządzania jakością, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 w pełnym zakresie działalności medycznej. Audit certyfikujący placówka przeszła z pozytywnym wynikiem już w sierpniu 2007 r.


Dokument oglądany razy: 2514
Podpisał: Rafał Kowalewski
Dokument z dnia: 01.01.2011
Opublikował: Rafał Kowalewski
Publikacja dnia: 01.01.2011
Wersja aktualna tej strony
Wersja do druku