bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 15.07.2013, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie formularza ofertowo cenowego

Zapytanie ofertowe - na materiały promocyjne

15.07.2013

Zapytanie ofertowe

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. ”Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie” realizowanego w ramach działania 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego, priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zwraca się z prośbą o złożenie oferty, zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na materiały promocyjne do dnia 17.07.2013 roku na podany adres e-mail.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie materiałów promocyjnych w następującym zakresie:

  1. Tablica pamiątkowa duża o wymiarach 1m x 0,7 m wykonana z blachy nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne wraz z ramą i montażem na terenie Zamawiającego przy lądowisku dla śmigłowców. Oklejona z należytą starannością wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – 1 szt.
  2. Tablica pamiątkowa mała o wymiarach A4 wykonana z materiału odpornego na warunki atmosferyczne wraz z elementami umożliwiającymi jej przymocowanie, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – 1 szt.
  3. Kubki ceramiczne w kolorze pomarańczowym z zewnątrz i białym wewnątrz z nadrukiem białym potrójnego logotypu wg. załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz zasad promocji dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (załączniki nr 4 i 5) – 50 szt.
  4. Opakowania (kartonowe z okienkiem) na kubki ceramiczne z pkt 3. – 50 szt.
  5. Mini parasolki składane w etui, ręcznie rozkładane, w kolorze pomarańczowym z nadrukiem potrójnego logotypu w kolorze białym na jednym panelu wg. załącznika nr 3.


II. Dokładne dane dotyczące specyfiki działalności Zamawiającego można uzyskać od osób włączonych w projekt, kontakt tel. 22 326 53 39.
III. Ofertę na załączonym formularzu prosimy przesłać faksem na nr 22 675 43 09 ,emailem a.niesluchowska-kubel@brodnowski.pl., na adres korespondencyjny.
IV. Termin składania ofert upływa w dniu 19.07.2013 r. o godzinie 15.00.
V. Okres związania oferty:15 dni.
VI. Termin wykonania zamówienia ustala się na 14 dni od daty podpisania umowy.
VII. Płatność w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
VIII. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z zasadami promocji dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
IX. Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Załączniki:
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5


Anna Niesłuchowska-Kubel
Dział Zabezpieczenia Eksploatacyjnego i Inwestycji
Tel. 22 326 53 39
e-mail: a.niesluchowska-kubel@brodnowski.pl

Opublikował: Paweł Świerczyński
Publikacja dnia: 15.07.2013

Dokument oglądany razy: 1807
« inne aktualności