bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Zakup infrastruktury sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI w projekcie ,,E-zdrowie dla Mazowsza\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie załącznika

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: xxx

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: publikacja odpowiedzi

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: publikacja odpowiedzi na pytania i zmiana terminu otwarcia ofert

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: publikacja odpowiedzi

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Udzielenie odpowiedzi na kolejne pytania

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: PUBLIKACJA ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Przesunięcie terminu otwarcia ofert

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: udzielenie odpowiedzi na pytania, modyfikacje i przesunięcie terminu otwarcia ofert

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: XXX

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: zawiadomienie o wniesieniu odwoółania

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: PUBLIKACJA SPROSTOWANIA

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: PRZESUNIĘCIE TERMINU OTWARCIA 0OFERT

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: MODYFIKACJA SIWZ I ZAŁĄCZNIKA NR 14

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Przesunięcie terminu otwarcia ofert

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: PUBLIKACJA MODYFIKACJI I ZMIANA OGLOSZENIA

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: publikacja zawiadomień o wpłynięciu odwołań wraz z treścią wniesionych odwołań

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: publikacja ogłoszenia, SIWZ i załączników

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie załączników

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie załączników

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie załączników