bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Pełnienie funkcji Kierownika merytorycznego kursów przy realizacji projektu pn. „Szkolenie podyplomowe lekarzy w Szpitalu Bródnowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego

Wersja z dnia: 08.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: publikacja ogloszenia o zamowieniu

Wersja z dnia: 08.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: publikacja rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 08.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: publikacja informacji z otwarcia