bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego wraz z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia oraz udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy realizacji zadania pt.: „Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynk

Wersja z dnia: 24.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: dodanie załącznika

Wersja z dnia: 24.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: dodanie załącznika

Wersja z dnia: 24.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: dodanie załącznika

Wersja z dnia: 24.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: usunięcie załącznika

Wersja z dnia: 24.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: dodanie załącznika

Wersja z dnia: 24.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: dodanie załącznika

Wersja z dnia: 24.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: dodanie załącznika

Wersja z dnia: 24.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: usunięcie załacznika

Wersja z dnia: 24.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: dodanie załącznika