bip.gov.pl

Dialog Techniczny

2019-06-03

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie wyboru Wykonawcy na dostawę tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

PEŁNY TEKST

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym 07.06.2019 r. o godz. 12:002018-07-18

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie wyboru Wykonawcy na dostawę stengraftu do zaopatrywania tętniaków
piersiowo – brzusznych, tzw. „z rękawkami” i tzw. „z okienkami” dla Zespołu Oddziałów
Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
w Warszawie Sp. z o.o.

PEŁNY TEKST

Termin składania wniosków 25.07.2018Ogłoszenie o dialogu technicznym na dostawę w formie dzierżawy dźwigów windowych 

Termin składania wniosków 21.08.2017 r.Dokument oglądany razy: 33893
Podpisał: Joanna Gąsior
Dokument z dnia: 10.08.2017
Opublikował: Adam Hetmański
Publikacja dnia: 03.06.2019
Wersje archiwalne tej strony
Wersja do druku