bip.gov.pl

Wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem i remontem elewacji budynku „C” z łącznikami „CB, AB” Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/54/06/2012

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem i remontem elewacji budynku „C” z łącznikami „CB, AB” Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.” MSB/PN/54/06/2012
ogloszenie_o_zamowieniu.doc

SIWZ.doc

zal_8-stwior.pdf

zal_9-przedmiary.pdf

projekt1.zip

projekt2.zip

projekt3.zip

audyt_bud_c.doc

audyt_laczniki.doc

inwentaryzacja.pdf

Modyfikacja przedmiarów i STWiOR

modyfikacja_1.doc

STWOR%20aktualna%20wersja.pdf

Instalacja%20c%20o%20%20Bud%20C%20z%20lacznikami%20-%20PRZEDMIAR.pdf

Instalacja%20c%20o%20%20Bud%20C%20z%20lacznikami%20-%20Roboty%20dodatkowe%20-%20PRZEDMIARY.pdf

kosztorys_elektryka.pdf

PRZEDMIAR_BUD_C_roboty_dodatkowe.pdf

PRZEDMIAR_BUD_L_roboty_dodatkowe.pdf

przedmiar_budowlany_C_z_L_AKTUALNY.pdf

Modyfikacja SIWZ

modyfikacja_2.doc

instalacja_c_o__Bud_C_z_lacznikami_-_PRZEDMIAR.pdf

Instalacja_c_o__Bud_C_z_lacznikami_-_Roboty_dodatkowe_-_PRZEDMIARY.pdf

rysunki_1-7.zip

rysunki_8-14.zip

rysunki_15-21.zip

rysunki_22-27.zip

STS_01.01_INSTALACJA_CENTRALNEGO_OGRZEWANIA.pdf

co_rysunki.pdf

brodno_c_o_C_PW.pdf

Modyfikacja SIWZ

modyfikacja_3.doc

projekt-instalacja_odgromowa.pdf

stwior-instalacja_odgromowa.pdf

Zmiana terminu składania ofert:

modyfikacja_4.doc

zmiana_ogloszenia_1.doc

Wyjaśnienia SIWZ - 1

wyjasnienia_1.doc

Zmiana terminu składania ofert:

modyfikacja_5.doc

zmiana_ogloszenia_2.doc

Zmiana terminu składania ofert:

zmiana_ogloszenia_3.doc

modyfikacja_6.doc

Wyjaśnienia, modyfikacja SIWZ, zmiana ogłoszenia

zmiana_ogloszenia_4.doc

wyjasnienia_2012_08_03.doc

zalacznik_2_zmodyfikowany.doc

Pismo o wyniku

rozstrzygniecie.doc

Opublikował: Mirosław Wilczek
Publikacja dnia: 09.07.2012
Dokument oglądany razy: 4732
Podlega Ustawie