bip.gov.pl

Dostawa materiałów jednorazowych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.MSB/PN/51/06/2012

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Dostawa materiałów jednorazowych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.MSB/PN/51/06/2012

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/ogloszenie_o_zamowieniu.doc

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/SIWZ.doc

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/specyfikacja_asortymentowo-cenowa.xls

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/modyfikacja%20!.doc

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/zmiana_ogloszenia.pdf

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/zmodyfikowana_%20specyfikacja_asortymentowo-cenowa.xls

UWAGA MODYFIKACJA

zmodyfikowany_zalacznik_nr_2_do_SIWZ.doc

/zmiana_ogloszenia_2.pdf

/modyfikacja%202.doc

ostateczna_wersja__%20specyfikacja_asortymentowo-cenowa.xls

UWAGA ZMIANY

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_3.pdf

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/Pytania_i_odpowiedzi_1.doc

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/ostateczna_wersja__%20specyfikacja_asortymentowo-cenowa_II.xls

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/modyfikacje_3.doc

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/ostateczna_wersja__%20specyfikacja_asortymentowo-cenowa_III.xls

UWAGA                      MODYFIKACJA

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/zmiana_ogloszenia_4.pdf

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/ostatnia_%20wersja_modyfikacji_.doc

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/ostatnia_wersja__%20specyfikacja_asortymentowo-cenowa_IV.xls

uWAGA DOPRECYZOWANIE ZAPISÓW W CZĘŚĆI NR 9

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/modyfikacje_5.doc

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/zmodyfikowana_specyfikacja_asortymentowo-cenowa_IV.xls

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/pismo_o_wyniku_1.doc

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/PISMO_O_WYNIKU_2_uniewa%C5%BCnienie_czesci_8-i_ponowna_ocena_ofert.doc

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/pismo_o_wyniku_3.doc

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/pismo%20o%20wyniku_4.doc

userfiles/file/MSB_PN_51_06_2012/pismo%20o%20wyniku_5.doc

Opublikował: Joanna Gąsior
Publikacja dnia: 10.07.2012
Dokument oglądany razy: 4413
Podlega Ustawie