bip.gov.pl

Kompleksowe ubezpieczenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MSB/PN/06/01/2013

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Kompleksowe ubezpieczenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
MSB/PN/06/01/2013

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/ogloszenie_o_zamowieniu.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/SIWZ.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_1_Oswiadczenie.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_3_Formularz_ofertowy(1).doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_4_Zakres_i_jakosc_proponowanej_ochrony_dla_czesci_I_Zadania_I.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_5_Zakres%20_jakosc_proponowanej_ochrony_dla_czesciII,_Zadania_II.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_6_Zakres_i_jakosc_proponowanej_ochrony_dla_czesci_III_Zadania_III.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_7_Zakres_i_jakosc_proponowanej_ochrony_dla_czesci_IV_Zadania_IV.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_8_Istotne_postanowienia_umowy_generalnej_dla_czesci_I_Zadania_I.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_9_Istotne_postanowienia_umowy_generalnej_dla_czesci_II_Zadania_II.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_10_Istotne_postanowienia_umowy_generalnej_dla_czesci_III_Zadania_III.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_11_Istotne_postanowienia_umowy_generalnej_dla_czesci_IV_Zadania_IV.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_12_Opis_przedmiotu_zamowienia.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/zalacznik_nr_13_%20projekt_umowy_dla_czesci_I_zadania_I.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_14_Projekt_umowy_dla_czesci_II_Zadania_II.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_15_Projekt_umowy_dla_czesci_III_Zadania_III.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_16_Projekt_umowy_dla_czesci_IV_Zadania_IV.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_17_Pelnomocnictwo.jpg

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_18_Wykaz_budynkow_i_budowli.xls

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_19_Oswiadczenie_o_okolicznosciach_dotyczacych_ryzyka_dla_czesci_I_Zadania_I.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_20_Oswiadczenie_o_okolicznosciach_dotyczacych_ryzyka_dla_czesciII_Zadania_II.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_21_Oswiadczenie_o_okolicznosciach_dotyczacych_ryzyka_dla_czesci_III_Zadania_III.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_22_Zestawienie_pojazdowdla_czesci_IV_Zadania_IV.xls

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_23_Szkodowosc_dla_czesci_IV_Zadania_IV.pdf

UWAGA MODYFIKACJE

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Modyfikacje.doc

ODPOWIEDZI I ZMIANY

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/ostateczna_wersja_pytania_i_odpowiedzi.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_1_wykaz_sprzetu_elektronicznego_.xls

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_2_srodki_trwale_uzyczone_U_M.xls

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_3_srodki_trwale_MSB.xls

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/zalacznik_4_kartoteka_inwentarzowa_wykaz_analityczny.xls

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/zalacznik_nr_5_szkic_sytuacyjny_planu_szpitala_w_skali_do_500.pdf

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013

/zalacznik_nr_5a_szkic_sytuacyjny_planu_szpitala_w_skali_do_1000.pdf

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/zalacznik_nr_6_rysunki_instrukcji.PDF

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/zalacznik_nr_7_nstrukcja_bezpieczenstwa_pozarowego.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/Zalacznik_nr_8_zmodyfikowany_opis_przedmiotu_zamowienia_zmodyfikowany_o_pytania.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/pismo_o_wyniku_1.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/pismo_o_wyniku_2.doc

userfiles/file/MSB_PN_06_01_2013/ENOTICES_MSWwWSPZ00-2013-052907-F03-PL.pdf

Opublikował: Joanna Gąsior
Publikacja dnia: 14.01.2013
Dokument oglądany razy: 4395
Podlega Ustawie