bip.gov.pl

Objęcie ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MSB/PN/23/03/2013

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Objęcie ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MSB/PN/23/03/2013

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/ogloszenie_o_zamowieniuMSWwWSPZ00-2013-038176-F02-PL.pdf

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/ogloszenie_o_zamowieniu.doc

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/SIWZ.doc

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/Zalacznik_nr_1_Oswiadczenie.doc

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/Zalacznik_nr_3_Formularz_ofertowy(1).doc

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/Zalacznik_nr_4_Zakres_i_jakosc_proponowanej_ochrony_dla_czesci_I_Zadania_I.doc

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/Zalacznik_nr_5_Zakres_i_jakosc_proponowanej_ochrony_dla_czesci_II_Zadania_II.doc

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/Zalacznik_nr_6_Istotne_postanowienia_umowy_generalnej_dla_czesci_I_Zadania_I.doc

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/Zalacznik_nr_7_Istotne_postanowienia_umowy_generalnej_dla_czesci_II_Zadania_II.doc

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/Zalacznik_nr_8_Opis_przedmiotu_zamowienia.doc

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/Zalacznik_nr_9_Projekt_umowy_dla_czesci_I_Zadania_I.doc

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/Zalacznik_nr_10_Projekt_umowy_dla_czesci_II_Zadania_II.doc

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/Zalacznik_nr_12_Oswiadczenie_o_okolicznosciach_dotyczacych_ryzyka_dla_czesci_I_Zadania_I.doc

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/Zalacznik_nr_13_Zestawienie_pojazdow_dla_czesci_II_Zadania_II.xls

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/Zalacznik_nr_14_Szkodowosc_dla_czesci_II_Zadania_II.pdf

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/Zalacznik_nr_15_Oswiadczenie_o_braku_szczegolnych_warunkow_ubezpieczenia.doc

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/Zalacznik%20nr%2016%20do%20SIWZ.doc

UWAGA - Odpowiedzi na pytania, modyfikacje, zlaczniki

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/zmiana_ogloszenia__MSWwWSPZ00-2013-054677-F14-PL.pdf

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/pytania_i_odpowiedzi__ostatnia_wersja.doc

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/Zalacznik_nr_11_Pelnomocnictwo.jpg

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/zmodyfikowany_zalacznik_nr_8_Opis_przedmiotu_zamowienia.doc

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/Zal_do_Regulaminu_wykaz_komorek_organiz.xls

PRZESUNIĘCIE TERMINU

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/zmiana_ogloszenia.pdf

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/pytania_i_odpowiedzi.doc

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/Zmodyfikowany_zalacznik_nr_8_Opis_przedmiotu_zamowienia.doc

userfiles/file/MSB_PN_23_03_2013/pismo_o_wyniku_1.doc

Opublikował: Joanna Gąsior
Publikacja dnia: 19.03.2013
Dokument oglądany razy: 4013
Podlega Ustawie