bip.gov.pl

Wykonywanie prac konserwacyjno – naprawczych i eksploatacyjnych w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o. o. , MSB/PN/10/01/2013

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Wykonywanie prac konserwacyjno – naprawczych
i eksploatacyjnych w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o. o.
MSB/PN/10/01/2013

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013/ogloszenie_o_zamowieniu_MSWwWSPZ00-2013-051283-F02-PL.pdf

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013/SIWZ_.doc

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013/zalacznik_1_do_regulaminu_wynagradzania_pracownikow.pdf

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013/zalaczniki%202_do%20regulaminu_wynagradzania_pracownik%C3%B3w_MSB.pdf

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013/zalacznik_nr_10_regulamin_zakladowego_funduszu_swiadczen_socjalnych.pdf

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013/zalacznik_nr_11_regulamin_wynagrodzen.pdf

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013/zalacznik_nr_12_regulamin_pracy.pdf

Doprecyzowanie

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013/Doprecyzowanie.doc

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013/zalaczniki_4_7_9.doc

Odwołanie

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013/zawiadomienie_o_odwolaniu__.doc

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013/odwolanie.pdf

Przesunięcie terminu otwarcia

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013/zmiana_ogloszenia_MSWwWSPZ00-2013-069919-F14-PL.pdf

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013/przesuniecie_terminu.doc

Przesunięcie terminu otwarcia

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013

/zmiana_ogloszenia_2_MSWwWSPZ00-2013-078172-F14-PL.pdf

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013/przesuniecie_terminu_2_.doc

Modyfikacja SIWZ, przesunięcie terminu otwarcia i odpowiedzi na pytania

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013/zmiana_ogloszenia_3__MSWwWSPZ00-2013-088991-F14-PL.pdf

user

files/file/%20MSB_PN_10_01_2013/zmodyfikowana_SIWZ%20wykonywanie%20prac%20konserwacyjno%20naprawczych%202013.doc

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013/zalacznik_6_do_opisu_przedmiotu_zamowienia_Opis_budynk%C3%B3w%20_Szpitala_kubatura_powierzchni.xls

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013/pytania_i_odpowiedzi.doc

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013/zalacznik%20_nr_1_do_odpowiedzi_wykaz_pracownikow_do_przejecia.xls

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA

userfiles/file/%20MSB_PN_10_01_2013/zawiadomienie_o_uniewaznieniu.doc

Opublikował: Anna Karczmarczyk-Tryc
Publikacja dnia: 15.04.2013
Dokument oglądany razy: 4829
Podlega Ustawie