bip.gov.pl

Dostawa wyposażenia do trepana Hudson, kraniotomu i napędu typ. Elan dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/57/08/2013

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty