bip.gov.pl

Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o. o. MSB/PN/75/11/2013

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty