bip.gov.pl

Utrzymanie czystości dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o. o. oraz dostawę worków do transportu odpadów. MSB/PN/67/10/2013

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty