bip.gov.pl

Kompleksowe ubezpieczenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MSB/PN/79/12/2013

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/SIWZ_30_12_2013.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_1_Oswiadczenie.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_3_Oferta_30_12_2013.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_4_Zakres_i_jakosc_proponowanej_ochrony_dla_czesci_I_Zadania_I.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_5_20_30_12_2013.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_6_Zakres_i_jakosc_proponowanej_ochrony_dla_czesci_III_Zadania_III.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_7_30_12_2013.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_8_Istotne_postanowienia_umowy_generalnej_dla_czesci_I_Zadania_I.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_9_30_12_2013.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_10_Istotne_postanowienia_umowy_generalnej_dla_czesci_III_Zadania_III_.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_11_Istotne_postanowienia_umowy_generalnej_dla_czesci_IV_Zadania_IV.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_12_Opis_przedmiotu_zamowienia__.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_13_30_12_2013.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_14_30_12_2013.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_15_30_12_2013.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_16_30_12_2013.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_17_Pelnomocnictwo.jpg

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_18_Zestawienie_budynkow_budowli.xls

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_19_Oswiadczenie_o_okolicznosciach_dotyczacych_ryzyka_dla_czesci_I_Zadania_I.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_20_Oswiadczenie_o_okolicznosciach_dotyczacych_ryzyka_dla_czesciII_Zadania_II.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_21_Oswiadczenie_o_okolicznosciach_dotyczacych_ryzyka_dla_czesci_III_Zadania_III.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_22_Zestawienie_pojazdow.xls

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_23_Szkodowosc.pdf

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Zalacznik_nr_24_Informacja_dotyczaca_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc

UWAGA MODYFIAKCJA I ZMIANA TERMINU

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/zmiana_terminu_otwarcia.doc

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/pytania_i_odpowiedzi_.doc

PYTANIA I ODPOWIEDZI

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/pytania_%20i_odpowiedzi_2.doc

PISMO O WYNIKU

userfiles/file/MSB_PN_79_12_2013/Rozstrzygniecie_postepowania.doc

Opublikował: Anna Karczmarczyk-Tryc
Publikacja dnia: 30.12.2013
Dokument oglądany razy: 4318
Podlega Ustawie