bip.gov.pl

Odbiór i utylizacja odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 06 oraz dzierżawa prasokontenera o poj. 20 tys. L - MSB/PN/82/12/2013

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty